Clouds
Animate image

Välkommen till projektet DEHORS!

(DEveloping innovative learning contexts in pre-scHools’ OutdooR Spaces)

DEHORS about air-ballon DEHORS about air-ballon

om

Projektet DEHORS fokuserar på att utomhusaktiviteter regelbundet kan äga rum i förskolor, men att kvaliteten – särskilt när det gäller möjligheter för inlärning – måste förbättras. Projektets samarbetspartner anser att det finns ett behov av att reflektera kring och förbättra användningen av förskolornas utomhusytor i pedagogiska syfte att främja barns lärande.

läs mer. . .
Trees

resultat

Detta steg består av två innovativa modeller för lärandemiljöer utomhus i förskolor enligt följande:
Modell A – Skapande av nya lärandemiljöer utomhus i förskolor.
Modell B – Ny utformning av befintliga utemiljöer i förskolor

läs mer. . .

eLärande

E-lärandedelen består av en kurs med flera lektioner och handledningssessioner för förskollärare. Denna onlineresurs kommer att baseras på resultaten från handboken. Fokus kommer att ligga på praktiska erfarenheter.

läs mer. . .